Developerský projekt – výstavba BD Ořechov

 • jednoznačné určení parametrů obytného souboru,
  soulad s územním plánem
 • geodetické zaměření a návrh rozparcelování
  – budoucí prodejní jednotky – stavební místa
 • návrh zástavby, limity výstavby
 • projednání kapacit a míst napojení jednotlivých IS
 • projektová dokumentace projednáním se správci sítí
 • koordinace financování
 • územní a stavební řízení
 • stanovení realizačních cen a budoucí prodejní ceny
  zasíťovaného pozemku
 • marketing realitní činnost
 • výstavba inženýrských sítí