Areál Nekupto Bedřichovice

Modernizace a přístavba výrobně skladovacího areálu společnosti Nekupto s.r.o. Bedřichovice